På natten ägnar sig kroppen åt att reparera och bygga nytt, en förutsättning för att allt ska fungera på dagen.

Läs mer