Släng er i soffan

Enligt en svensk undersökning ökar kvinnors stress när de kommer hem från arbetet medan mäns stressnivåer sjunker. Män kopplar uppenbarligen av i hemmet medan kvinnor känner att belastningen ökar; ”nu är det dags att ta itu med barnen och hushållsarbetet”. Trots att kvinnor förvärvsarbetar i nästan lika stor utsträckning som män har förväntningarna och kraven på hennes roll i hemmet inte förändrats mycket. En känsla av att inte räcka till är inte ovanlig. Avgörande för om de olika kraven som ställs känns utmanande eller negativa är upplevelsen av kontroll. Hinner man med det man vill och tycker det är viktigt så upplever man hög kontroll och situationen blir stimulerande. Har man däremot svårt att skapa balans mellan arbete, familj och hem minskar kontrollen, vilket lätt föder känslor av olust. Kvinnans roll är i större utsträckning än mannens dikterad av andra familjemedlemmars behov, därmed minskar också hennes kontroll över kraven i hemmet. Såväl samhällets som kvinnans egna attityder anmodar henne att sätta andras väl och ve i första hand. För att undvika ohälsosam stress måste vi kvinnor våga tänka om och utmana existerande strukturer och fundera över varifrån kraven kommer. En dansk överläkare uppmanar danska kvinnor att slänga sig i soffan och vila i 10 min när de kommer hem. Detta efter att resultaten från en dansk studie om stress offentliggjorts som visade på att kvinnors nivåer av kortisol ökar när de kommer hem medan männens nivåer börjar gå ner redan i slutet på arbetsdagen. Höga kortisolnivåer är i sig enormt påfrestande för kroppen och kan leda till en lång rad sjukdomstillstånd, däribland hjärtproblem och fetma. Stress gör också att många får sömnproblem, något som leder till nedsatt immunförsvar och sämre fysik, såväl fysiskt som psykiskt.

För att komma tillrätta med detta så måste vi kvinnor stanna upp och reflektera över våra tankar och hur vardagen ser ut och öva på att agera annorlunda. Rita upp en cirkel i olika tårtbitar och skriv det som du anser är viktigt i ditt liv. Jämför sedan denna ”drömtårta” med hur det förhåller sig i dagsläget och se om du kan ändra på något redan idag. Skapa rimlig balans mellan arbete, familj, fritid och egenvård och schemalägg hur mycket tid/utrymme de olika delarna ska få. Fundera över om prestationskraven är rimliga och öva på att ta ett steg tillbaka och bjud in andra familjemedlemmar att ta ansvar. Saker och ting kanske inte blir på det sätt du tänkt och dammråttorna får bo under sängen och det går bra att bjuda hem gäster utan att bjuda på hembakt eller egenlagad trerätters middag. Lyft fram dina egna behov, uppför dig mer som en man (ta med en tidning in på toaletten och lås dörren), skapa egen tid, du är viktig. Pyssla om dig själv och gör saker som stärker självkänslan; sov och ät på regelbundna tider, motionera, träffa vänner, läs en bok.

Ingen kommer se till att förändringen sker om du inte tar tag i det själv. Var beredd på att det kommer att ta tid, kraft och kräver tålamod för att förändra invanda tankar och beteenden. Planera realistiskt och förbered dig på att omgivningen kommer att reagera (inte alltid positivt), men stå upp för dig själv och se det som en investering för ett långt och hälsosamt liv utan stressrelaterade sjukdomar.


sleepjpg