Vi måste lära oss att lyssna på våra kroppar, ”going with it, not against it”, lyssna inåt och undvika ansträngning, undvika att sträva, tänja eller belasta för hårt.

Läs mer