Vad är yoga?

Yoga har sitt ursprung i Indien och är en vetenskap för att skapa harmoni mellan kropp och sinne. Ordet yoga kommer från verbet ”yuj” på sanskrit, som betyder ”att förena”. Tanken är att man förenar kroppen och sinnet, och på ett högre plan sitt medvetande med det universella medvetandet. Yoga kombinerar fysiska rörelser med andning och meditationstekniker för att skapa fysisk och psykisk hälsa. Med hjälp av yogan får man med tiden bättre självinsikt och medvetenhet.

Yogan för med sig många positiva effekter som t ex  bättre kroppshållning samt att blodgenomströmningen och syresättningen ökar i kroppen, vilket är bra för kroppens alla organ. Genom yoga minskar stressen i kroppen och man får bättre sömn.

Yoga har de senaste åren kommit att bli en trend, något som folk vill göra och prata om och som mer kommit att handla om yta och avancerade "asanas" (Asana är sanskrit för "säte" och betecknar inom yoga de positioner som en utövare intar med sin kropp), istället för den inre medvetenhet och harmoni mellan kropp och knopp som yogan handlar om.

Vi måste lära oss att lyssna på våra kroppar, ”going with it, not against it”, lyssna inåt och undvika ansträngning, undvika att sträva, tänja eller belasta för hårt. I yogan finns inga genvägar, det är bara genom regelbunden och medveten träning som man med myrsteg avancerar i någon form. Då menar jag inte avancemang i form av att lyckas med någon cool asana, utan framgång där egot får stå åt sidan och hjärtat och andningen får leda vägen.

Hur kommer man igång med yoga då?

Börja varje dag med Solhälsning A i ca 15 min. Det är ett skönt och lagom ansträngande flöde som väcker kroppen och ger härlig energi. Se till att få in det i morgonrutinen, gå upp 30 minuter tidigare. Testa därefter olika former av yoga för att hitta den yogastil som passar dig. Åk på ett retreat eller leta på Youtube för att hitta program som passar dig utifrån hur du mår just nu (Yoga with Adriene på Youtube är en bra början). Vissa perioder av ens liv kanske man behöver en lugnare form av yoga för att hitta balans och bli av med stress, medan man under andra perioder känner att mer fysisk yoga passar bättre för att få igång och utmana knoppen och kroppen.

received_10156325697529379jpeg

(foto A.Hildonen)

Jag har testat en mängd olika former av yoga; allt ifrån Kundaliniyoga till mer fysiska yogaformer inom Hathayogan som Ashtangayoga och Vinyasa flow. Kundalini är en lugnare yogaform som kombinerar rörelser med kraftfull och medveten andning vilket passar de flesta, gammal som ung, medan Hathayoga traditionellt består av kroppsställningar (asanas) och andningsövningar (pranayama).

Sommaren 2016 kom jag för första gången i kontakt med Ashtangayoga på en yogaresa till Kreta med Karin Björkegren Jones som instruktör. I Ashatangan jobbar man med flöden och synkroniserar andning med rörelse. ”Ashtanga” betyder åtta grenar och framställs av Patanjali (en indisk filosof och författare till Yoga Sutra som är en central skrift inom yogisk filosofi) som Yama – självbehärskning, Niyama- disciplin, Asana - kroppspositioner, Pranayama - kontroll av andning, Pratyahara - sinneskontroll, Dharana - koncentration, Dhyana - meditation och Samadhi – yogans slutgiltiga mål, ett tillstånd bortom kroppen och jagets gränser.

Om denna disciplin utövas regelbundet och hängivet och i rätt ordning så leder det till en stabilitet i kropp och själ. Det finns totalt tre serier i Ashtanga Yoga systemet. Varje nivå ska fullföljas innan man går vidare till nästa och den bestämda följden av asanas ska följas noggrant. Varje ställning är en förberedelse för nästa och bygger upp den styrka och balans som behövs för att gå vidare.

För den som är intresserad att läsa mer om yoga så tipsar jag om Karin Björkegren Jones fina bok Yoga – fysisk och själslig detox

20180225_163352jpg

Jag fastnade för Ashtanga och yogan får mig att sträva efter att bli en bättre version av mig själv. Jag kan också se att om jag övar och gör min träning så leder det till framsteg, inte bara i asanas utan också i livet i stort. Precis som livet så bjuder yogan på utmaningar och inte sällan hamnar jag i perioder då prestation och ego tar över i min träning, då yogan mer handlar om stretch än yoga för att jag tappar fokus och kontakten med min andning. Jag fastnar i tankar om ”hur” istället för att följa och låta andningen vägleda mig. Gör om gör rätt! 

20171031_114303gif